Beknopt

9.4. Vergelijking MER-alternatieven en voorkeursalternatief

In deze paragraaf wordt de beoordeling van de onderzochte MER-alternatieven weggezet tegen de beoordeling van het VKA. Dit gebeurt in één samenvattende overzichtsbeoordelingstabel.

Tabel - Overzichtsbeoordelingstabel
Overzichtstabel

1 Scoort ‘-‘ op basis van dezelfde aanpak als de 11 MER-alternatieven. Echter, is het VKA ook onderzocht op basis van het Flux-collision model waaruit een hoger aantal slachtoffers blijkt.
2 De hoogste categorie ‘slachtoffers per windturbine’ is voor het VKA uitgesloten.