Beknopt

9.3.2. Slagschaduw VKA

Slagschaduw

In het slagschaduwonderzoek is het VKA op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven.

Figuur - Aantal woningen met meer dan 0 uur (geel) en 5:40 uur slagschaduw (rood), per alternatief incl. VKA
Aantal woningen met meer dan 0 uur (geel) en 5:40 uur slagschaduw (rood), per alternatief incl. VKA

Score:
Voor wat betreft het aantal woningen waar de wettelijke norm (5u40m slagschaduw per jaar) wordt overschreden, scoort het VKA beter dan 9 van de 11 alternatieven, namelijk 307 woningen. Alternatieven M8 – Corridor Honingraat Laag en M10 – Corridor Laag scoren beter dan het VKA. Voor het aantal woningen met een slagschaduwduur van meer dan 0 uur per jaar (1977) geldt dat het VKA slechts beter scoort dan 2 alternatieven. Ten opzichte van de overige alternatieven scoort het VKA slechter. Nuance hierbij is dat de 0u-slagschaduwcontour deels over de wijk De Kroeten valt. In de praktijk treedt er in een dergelijke situatie schermwerking op van de eerste rij woningen, voor de daarachterliggende rijen woningen.
Relatief gezien scoort het VKA sterk uiteenlopend. Voor wat betreft het aantal woningen binnen de 5u40m-contour per GWh/jaar scoort het VKA het beste (evengoed als alternatieven M8 en M10). Echter, voor het aantal woningen binnen de 0u-contour per GWh/jaar scoort het VKA slecht. Alleen M2 – Kralensnoer Driehoekjes en M11 – Knooppunten Hoog scoren slechter.

Slagschaduwcontouren VKA:
Gele vlakken >0u. Rode vlakken >5u:40m.