Beknopt

6. Referentiesituatie

In dit hoofdstuk wordt de referentiesituatie beschreven. De toestand van het milieu in de referentiesituatie is gebaseerd op de bestaande situatie van het milieu, samen met de gevolgen van de zogenaamde autonome ontwikkeling. Concreet houdt dit in dat de referentiesituatie ervan uitgaat dat vastgesteld overheidsbeleid (en de gevolgen daarvan) zal worden gerealiseerd. In hoofdstuk 8 volgt een uitgebreidere beschrijving van de referentiesituatie van de milieueffectthema’s.

Klik hieronder op de links naar de subparagrafen:
Beschrijving plangebied en omgeving
Autonome ontwikkelingen
Overige ontwikkelingen
 

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk