Beknopt

6.3. Overige ontwikkelingen

  • Stationsgebied Lage Zwaluwe. Gelegen ten zuiden van knooppunt Klaverpolder. Ontwikkeling van ca. 25 ha. braakliggend terrein, waarbij diverse bestemmingen denkbaar zijn: een transferium, logistieke supportdiensten of andere hoogwaardige bedrijvigheid.
  • Moerdijk-Oost. In de ‘Ruimtelijke visie West-Brabant 2030’ uit 2010 staat ten oosten van de dorpskern van Moerdijk een ontwikkeling ingepland voor 60 woningen na 2019.
  • Breda-West. In de ‘Ruimtelijke visie West-Brabant 2030’ uit 2010 staat ten noordwesten van Breda een ontwikkeling geplant voor ca. 50 ha. bedrijventerrein. De status hiervan is onbekend.
  • Amoveren windturbine Nieuwveer. De bestaande windturbine op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, ook wel windmolen de Kroeten, zal in de nabije toekomst verwijderd worden (uiterlijk 2024).