Beknopt

11.3. Monitoring en evaluatie

Monitoring heeft betrekking op de in dit milieurapport beschreven effecten. De effecten kunnen op de volgende momenten worden getoetst:

  • In het kader van vergunningverlening.
  • Daadwerkelijke toetsing van milieueffecten na invoering realisatie van de windturbines. Bijvoorbeeld op basis van een handhaafverzoek.