Beknopt

8. Milieuthema's

In dit hoofdstuk wordt per milieuthema beschreven wat het beoordelingskader is, en wat de milieueffecten zijn.

 

Klik hieronder op de links naar de deelonderzoeken in de subparagrafen:
1   Aanpak
2   Geluid
3   Slagschaduw
4   Gezondheid
5   Bodemkwaliteit
6   Water
7   Archeologie
8   Externe veiligheid
9   Landschap
10 Cultuurhistorie
11 Ecologie
12 Energieopbrengst

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk