Beknopt

Maximaal te verwachten effecten van het VKA op uw woning

Maximaal te verwachten geluid- en slagschaduwbelasting o.b.v. de bovengrens van de bandbreedte van het VKA:
Door in te zoomen op de kaart en vervolgens het zwarte stipje van uw woning aan te klikken, krijgt u inzicht in de maximaal te verwachten geluid- (Lden dB) en slagschaduwbelasting (uren en min / jaar) op uw woning.
  • De Lden waarde betreft de jaargemiddelde geluidsbelasting in dB, waarbij een straffactor van 5 dB in de avond en 10dB in de nacht is meeberekend.
  • Wanneer de waarde '0' is ingevuld bij geluid betekent dit niet dat er 0 decibel aan geluidsbelasting plaatsvindt. Voor deze woningen is de geluidsbelasting niet onderzocht, omdat de afstand tot de windturbines zodanig is dat de geluidsbelasting t.b.v. het MER niet relevant is.
  • De genoemde tijd betreft de hoeveelheid slagschaduw per jaar. Het maximum voor slagschaduw bedraagt 5 uur en 40 min, als u deze tijd bij uw woning ziet, komt dit neer op een gemiddelde van ±56 seconden per dag slagschaduw op uw woning.