Beknopt

5. Locatiekeuze

Het project Windenergie A16 is een concreet project voor windenergie op land. De beoogde locatie sluit aan bij nationaal en provinciaal beleid, en grotendeels bij gemeentelijk beleid. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en uitgebrachte adviezen op de Concept-NRD, wordt in dit hoofdstuk nog eens zorgvuldig en uitgebreid de locatie in de context van het (ruimtelijk) beleid voor windenergie geplaatst. Enige herhaling van het beleidskader in voorgaand hoofdstuk is hierbij wel aan de orde. De volgende vier aspecten van de locatie windenergie A16 zullen worden beschouwd:

  • Bestuurlijke voorgeschiedenis;
  • A16 als geschikte locatie voor windenergie;
  • Begrenzing van het plangebied (circa 1 km aan weerszijden van de A16);
  • Doelstelling opgesteld vermogen (minimaal 100 MW windenergie).

Tevens is in de reikwijdte en detailniveau voor dit MER opgenomen dat een korte toelichting wordt gegeven om de relatie tussen windenergie en andere opwekkingsvormen te verduidelijken.

Klik hieronder op de links naar de subparagrafen:
1   Bestuurlijke voorgeschiedenis
2   A16 als geschikte locatie voor windenergie
3   De 1 km-zone
4   Doelstelling opgesteld vermogen
5   Windenergie en andere duurzame energiebronnen
6   Conclusie

 

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk