Beknopt

11. Leemten in kennis

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijkste leemten in kennis en wordt een beschrijving gegeven van de monitoringsplannen die hier aan zijn gekoppeld. De leemten in kennis zijn rechtstreeks gekoppeld aan de beschrijving van de milieueffecten.

Klik hieronder op de links naar de subparagrafen:
1   Inleiding
2   Leemten in informatie en kennis
3   Monitoring en evaluatie