Beknopt

9.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe – mede op basis van informatie uit voorgaand hoofdstuk – het voorkeursalternatief is vormgeven en het op milieueffecten scoort.