Beknopt

3.3. Initiatiefnemers

  • Provincie Noord-Brabant: voor het CombiMER en het inpassingsplan.
  • Projectontwikkelaars: voor de vergunningaanvraag.