Beknopt

9.3.1. Geluid VKA

Geluid

In het akoestisch onderzoek is het VKA op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven. Ook cumulatie van geluidsbronnen is voor het VKA berekend.

Figuur - Aantal woningen met Lden groter dan 42 (geel) en 47 (rood) dB, per alternatief, incl. VKA
Aantal woningen met Lden groter dan 42 (geel) en 47 (rood) dB, per alternatief, incl. VKA

Figuur - Stijging van de opgetelde GES-scores van omliggende woningen per alternatief, incl. VKA
Stijging van de opgetelde GES-scores van omliggende woningen per alternatief, incl. VKA

Score:
Het VKA scoort voor het milieuthema Geluid beter dan de elf MER-alternatieven: er liggen minder geluidsgevoelige objecten binnen zowel de 42- als de 47 dB Lden-contouren, respectievelijk 96 en 18. Daarnaast scoort het VKA beter op Gezondheid: er is minder toename van GES-scores van omliggende geluidsgevoelige objecten (156). Ook relatief gezien (aantal woningen binnen Lden-contouren, of toename GES-scores, per GWh/jaar) scoort het VKA beter dan de elf MER-alternatieven.

Geluidcontouren VKA :
Gele vlakken >42 dB Lden; Rode vlakken >47 dB Lden.