Beknopt

9.3.6. Externe veiligheid VKA

Externe veiligheid

In de kwantitatieve risicoanalyse is het VKA op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven. 

Resultaten:
(beperkt) kwetsbare objecten
Er bevinden zich 2 beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-5 contouren van de windturbines van het VKA. Er bevinden zich 2 kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour van de windturbines van het VKA.

Risicovolle installaties
Er bevinden zich 18 risicovolle installaties binnen de werpafstand bij overtoeren en 1 risicovolle installatie binnen de werpafstand bij nominaal toerental van het VKA.

Buisleidingen
Het VKA voldoet aan de adviesafstand van de Gasunie. Hiermee scoort het VKA net zo goed of beter dan de 11 MER-alternatieven.

Hoogspanningsinfrastructuur
Het VKA voldoet aan de adviesafstand van TenneT. Voor het tracé 380 KV-leiding Zuidwest Oost is uitgegaan van het voorkeurstracé Noord. Hiermee scoort het VKA net zo goed of beter dan de 11 MER-alternatieven.

Spoorwegen
Het VKA voldoet aan de adviesafstand van ProRail. Hiermee scoort het VKA net zo goed of beter dan de 11 MER-alternatieven.

Rijkswegen
Het VKA voldoet aan de adviesafstand van Rijkswaterstaat. Hiermee scoort het VKA net zo goed of beter dan de 11 MER-alternatieven.

Score:
(beperkt) kwetsbare objecten
Voor het aspect (beperkt) kwetsbare objecten geldt dat het VKA beter scoort dan 1 van de 11 MER-alternatieven, net zo goed als 5 MER-alternatieven en slechter dan M3 – Kralensnoer Carrés, M4 – Korte Lijnen Hoog, M6 – Lange Lijnen Hoog, M10 – Corridor Laag en M11 – Knooppunten Hoog.
Het VKA scoort negatief op het aspect (beperkt) kwetsbare objecten (‘- -’).

Risicovolle installaties
Voor het aspect risicovolle Installaties geldt dat het VKA beter scoort dan 5 MER-alternatieven en slechter dan 6 van MER-alternatieven.
Het VKA scoort negatief op het aspect Risicovolle installaties (‘- -’).

Buisleidingen, hoogspanningsinfrastructuur, spoorwegen en Rijkswegen
Het VKA voldoet voor de aspecten buisleidingen, hoogspanningsinfrastructuur, spoorwegen en Rijkswegen aan de adviesafstanden van de betreffende instanties. Hiermee scoort het VKA net zo goed of beter dan de 11 MER-alternatieven.
Het VKA scoort neutraal op het aspect Risicovolle installaties (‘0’).

Risicocontouren VKA:
Rood = 10 min 5 contour; Oranje = 10 min 6 contour; Geel = werpafstand bij overtoeren