Beknopt

9.3.10. Energieopbrengst VKA

Energieopbrengst

In het opbrengstrapport is het VKA op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven. 

Figuur - Grafische weergave van de verwachte netto jaarproductie van de MER-alternatieven en het VKA. De productie is weergegeven in zowel megawattuur (linkeras) als in petajoule (rechteras).
Grafische weergave van de verwachte netto jaarproductie van de MER-alternatieven en het VKA. De productie is weergegeven in zowel megawattuur (linkeras) als in petajoule (rechteras).

Tabel - Relatie tussen productie en opgesteld vermogen VKA en vergelijking met bestaande windturbines
Relatie tussen productie en opgesteld vermogen VKA en vergelijking met bestaande windturbines

Score:
Het VKA scoort voor het thema Energieopbrengst gemiddeld ten opzichte van de elf MER-alternatieven (‘++’).

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk