Beknopt

9.3.8. Cultuurhistorie VKA

Cultuurhistorie

Het VKA is op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven.

Resultaten:
Er worden 3 windturbines nabij knooppunt Galder voorzien ín het cultuurhistorisch landschap ‘Landgoederenzone ten zuiden van Breda’ en vlakbij het cultuurhistorisch vlak Mastbosch’. Geconcludeerd wordt dat de kernkwaliteiten van het cultuurhistorisch landschap, noch het cultuurhistorisch vlak geschaad worden, echter de realisatie van de windturbines levert ook geen positieve bijdrage aan de beschreven strategieën voor deze gebieden.

Score:
Het VKA scoort voor het milieuthema Cultuurhistorie licht negatief (‘-‘).

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk