Beknopt

9.3.3. Bodem VKA

Bodem

Het onderwerp bodem is niet onderscheidend. Voor de uitvoeringsfase zal een bodemonderzoek ter plaatse van de windturbineposities moeten worden uitgevoerd. Het VKA scoort, evenals de elf MER-alternatieven, neutraal op dit thema (‘0’).

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk