Beknopt

10.2. Bandbreedte voorkeursalternatief

De bandbreedte op basis waarvan de vergunningaanvragen worden gedaan, is in onderstaande tabellen weergeven. Onderstaande tabel geeft de bandbreedte voor de 26 ‘hoge windturbines’, De tabel daaronder de bandbreedte voor de ‘beperkte windturbines’.

NB. In totaal worden in het inpassingsplan 28 windturbines mogelijk gemaakt, uit twee afmetingsklassen. Voor 27 van de windturbines (uitgezonderd windturbine E-2) dient voorliggend projectMER-deel als onderbouwing van de vergunningaanvraag.

Tabel - Bandbreedte van eigenschappen van ‘hoge’ windturbines in het VKA
Bandbreedte van eigenschappen van ‘hoge’ windturbines in het VKA

Tabel - Bandbreedte van eigenschappen van ‘beperkte’ windturbines in het VKA
Bandbreedte van eigenschappen van ‘beperkte’ windturbines in het VKA