Beknopt

9.3.5. Archeologie VKA

Archeologie

Het VKA is op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven. Daarnaast is voor het VKA aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit betreft een verkennend archeologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen ter onderbouwing van het PIP. Resultaten conform de methode gehanteerd voor de MER-alternatieven zijn weergeven in onderstaande tabel.

Tabel - Aantal windturbines op gronden met een gematigde/middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde/trefkans voor het VKA
Aantal windturbines op gronden met een gematigde/middelhoge of hoge archeologische verwach-tingswaarde/trefkans voor het VKA

Geen van de windturbine posities is voorzien op gronden aangewezen als ‘Beschermde archeologische monumenten’ of ‘Terrein van archeologische waarde’.

Score:
Het VKA scoort negatief op het thema Archeologie (‘- -’).

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk